x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


Sectieleden en Rijdersdelegatie Farmstocks

Algemeen

Elke sectie heeft haar eigen bestuur, het Sectiebestuur. De sectievoorzitter neemt plaats in het bestuur van de vereniging.
Daarnaast heeft elke sectie per klasse een klassevertegenwoordiger, de Rijdersdelegatie. De rijdersdelegatie per klasse wordt gevormd door een door de rijders van die klasse gekozen vertegenwoordiger.
Onderstaand vind je de leden van het sectiebestuur en de leden van de Rijdersdelegatie.

Sectieleden

Bert de With
Sectievoorzitter
Pieter de With
Afgevaardigde rijdersdelegatie
Hans Kester
Afgevaardigde rijdersdelegatie
Maas-Jan Klok
afgevaardigde organisatoren
Gerrit Spelt
afgevaardigde organisatoren

Leden Rijdersdelegatie

Jos van Eijden
namens 2,5 ton sport
Wilco van den Brandhof
namens 2,5 ton sport
Hans Kester
namens 4,5 ton sport
Mark Hendriks
namens 4,5 ton sport
Wouter Schipper
namens 4,5 ton sport
Jan Bas Zijderveld
namens 3,4 ton super-sport
Pieter van Moort
namens 3,4 ton super-sport
Jan de Bruin
namens 3,6 ton super-sport
Cornelis van Roekel
namens 3,6 ton super-sport
Ronald van Ommeren
namens 3,6 ton super-sport
Laurens den Boer
namens 4,5 ton super-sport
Henri Versluis
namens 4,5 ton super-sport
Sander van der Gun
namens 2,5 ton standaard
Jacoline van Schaik
namens 3,5 ton en 7,0 ton standaard
Gerrit van Schaik
namens 4,5 ton en 7,0 ton standaard
Hennie Nap
namens 4,5 ton standaard
Pieter de With
namens 5,5 ton standaard
Jan Overeem
namens 5,5 ton standaard
Kees van Harten
namens 5,5 ton en 7,0 ton standaard
Johrin Hijwegen
namens 7,0 ton standaard
Nico den Hartog
namens 9,0 ton standaard
Teun Kap
namens 9,0 ton standaard