x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


Sectieleden en Rijdersdelegatie National

 

Algemeen

Elke sectie heeft haar eigen bestuur, het Sectiebestuur. De sectievoorzitter neemt plaats in het bestuur van de vereniging.
Daarnaast heeft elke sectie per klasse een klassevertegenwoordiger, de Rijdersdelegatie. De rijdersdelegatie per klasse wordt gevormd door een door de rijders van die klasse gekozen vertegenwoordiger. 
Onderstaand vind je de leden van het sectiebestuur en de leden van de Rijdersdelegatie.
 

Sectieleden

Aadri van der Veeken Sectievoorzitter a.i.
afgevaardigde deelnemers
Vic Kustermans  
afgevaardigde deelnemers
Peter van Gorp  
afgevaardigde organisatoren
Johan van Oosterhout  
afgevaardigde organisatoren

 

Leden Rijdersdelegatie

Aadri van der Veeken  
Namens Prostocks
Mark van Leijsen  
Namens Light Superstocks
Vic Kustermans  
Namens Light Modifieds
Roland van Dongen  
Namens (Light) Compact Diesels
Corne Luijkx  
Namens (Light) Compact Diesels