x
x
x
xSectieleden en Rijdersdelegatie National

 

Algemeen

Elke sectie heeft haar eigen bestuur, het Sectiebestuur. De sectievoorzitter neemt plaats in het bestuur van de vereniging.
Daarnaast heeft elke sectie per klasse een klassevertegenwoordiger, de Rijdersdelegatie. De rijdersdelegatie per klasse wordt gevormd door een door de rijders van die klasse gekozen vertegenwoordiger. 
Onderstaand vind je de leden van het sectiebestuur en de leden van de Rijdersdelegatie.
 

Sectieleden

Aadri van der Veeken  
sectievoorzitter
Martin Kustermans  
afgevaardigde rijdersdelegatie
Mark van Leijsen  
afgevaardigde rijdersdelegatie
Johan van Oosterhout  
afgevaardigde organisatoren

 

Leden Rijdersdelegatie

Aadri van der Veeken  
namens Prostocks
Mark van Leijsen  
namens Limited Superstocks en Prostocks
Ed van Riel  

namens Light Modifieds

Martin Kustermans  
namens Light Modifieds
Harm van Hees  
namens (Light) Compact Diesels
Robert van Laar  
namens (Light) Compact Diesels
Marcel Waninge  
namens Light Two Wheel Drives
Arnout Herweijer  
namens Light Two Wheel Drives