x
x
x
xSectieleden en Rijdersdelegatie National

 

Algemeen

Elke sectie heeft haar eigen bestuur, het Sectiebestuur. De sectievoorzitter neemt plaats in het bestuur van de vereniging.
Daarnaast heeft elke sectie per klasse een klassevertegenwoordiger, de Rijdersdelegatie. De rijdersdelegatie per klasse wordt gevormd door een door de rijders van die klasse gekozen vertegenwoordiger. 
Onderstaand vind je de leden van het sectiebestuur en de leden van de Rijdersdelegatie.
 

Sectieleden

Aadri van der Veeken  
afgevaardigde rijdersdelegatie
sectievoorzitter a.i.
Martin Kustermans  
afgevaardigde rijdersdelegatie
Peter van Gorp  
afgevaardigde organisatoren
Johan van Oosterhout  
afgevaardigde organisatoren

 

Leden Rijdersdelegatie

Aadri van der Veeken  
namens Prostocks
Mark van Leijsen  
namens Light Superstocks
Martin Kustermans  
namens Light Modifieds
Jan van Putten  
namens (Light) Compact Diesels
Marc de Roo  
namens (Light) Compact Diesels
Marcel Waninge  
namens Light Two Wheel Drives
Arnout Herweijer  
namens Light Two Wheel Drives