x
x
x
xSectieleden en Rijdersdelegatie Trucks

 

Algemeen

Elke sectie heeft haar eigen bestuur, het Sectiebestuur. De sectievoorzitter neemt plaats in het bestuur van de vereniging.
Daarnaast heeft elke sectie per klasse een klassevertegenwoordiger, de Rijdersdelegatie. De rijdersdelegatie per klasse wordt gevormd door een door de rijders van die klasse gekozen vertegenwoordiger. 
Onderstaand vind je de leden van het sectiebestuur en de leden van de Rijdersdelegatie.
 

Sectieleden

Johan van Leijenhorst  
sectievoorzitter a.i.
Henk van Vlastuin  
afgevaardigde rijdersdelegatie
Robert Bos  
afgevaardigde rijdersdelegatie
Martien Broekhuizen  
afgevaardigde organisatoren
Peter van Gorp  
afgevaardigde organisatoren

 

Leden Rijdersdelegatie

Henk van Vlastuin  
namens Supersport trucks
Robert Bos  
namens Sport trucks
Henry Berkhof  
namens Sport trucks
Herman de Heus  
namens Supersport trucks