x
x
x
xSectieleden en Rijdersdelegatie Trucks

Algemeen

Elke sectie heeft haar eigen bestuur, het Sectiebestuur. De sectievoorzitter neemt plaats in het bestuur van de vereniging.
Daarnaast heeft elke sectie per klasse een klassevertegenwoordiger, de Rijdersdelegatie. De rijdersdelegatie per klasse wordt gevormd door een door de rijders van die klasse gekozen vertegenwoordiger. 
Onderstaand vind je de leden van het sectiebestuur en de leden van de Rijdersdelegatie.
 

Sectieleden

Jan Willem van Spijker  
voorzitter
Henk van Vlastuin  
afgevaardigde rijdersdelegatie
Robert Bos  
afgevaardigde rijdersdelegatie
Jan Veijer  
afgevaardigde organisatoren
Bastiaan de Groot  
afgevaardigde organisatoren

 

Leden Rijdersdelegatie

Henk van Vlastuin  
namens Supersport trucks
Robert Bos  
namens Sport trucks
Anne Koning  
namens Sport trucks
Herman de Heus  
namens Supersport trucks
Maurice de Kruif  

namens Standaard XL trucks