x
x
x
x

Educatie, Milieu en Innovatie (EMI)

23-03-2021

Tractor Pulling en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Om de maatschappelijke betrokkenheid van NTTO meer kenbaarheid te geven is er een folder ontworpen. Klik op deze regel om de folder te bekijken.
Deze folder gaat over Educatie, Milieu en Innovatie (EMI), de drie pijlers onder Truck en Tractorpulling volgens NTTO.


Educatie

Er is een groot tekort aan mensen die praktisch zijn opgeleid. Zeker in de techniek. Met onze sport wekken we interesse, in elk team zijn er jonge mensen die ervaring opdoen en supersleutelaars worden. Iedereen is gebaat bij goed opgeleide technici en monteurs in ons land. Wie doet het onderhoud aan je auto of machine? Wie verhelpt de lekkage in huis? De NTTO draagt graag haar steentje bij om praktische techniekkennis sexy te maken. We hebben immers allemaal techniek nodig in ons leven.Milieu

Ook op het gebied van Milieu heeft tractor pulling veel te bieden. Binnen NTTO is er aandacht voor brandstofmotoren, schone aandrijving binnen de landbouwmechanica en de verdere ontwikkeling hiervan, zeker ook in het kader van milieu-impact en duurzaamheid. De NTTO wil hierin een voorbeeldfunctie vervullen door het tonen van de laatste technieken en de mogelijkheden hiervan.Innovatie

De derde pijler is innovatie. Technische slimheid is bepalend in onze sport. Al die innovatieve teams binnen NTTO werken hard aan een succesvol competitiejaar. Elkaar de loef afsteken leidt soms tot oplossingen die in de gangbare techniek hun ingang vinden. Truck- en Tractorpulling is een sport waarin techniek tot het uiterste wordt getest in een extreme omgeving. Een prima mogelijkheid om interesse voor, en nieuwe mogelijkheden van, techniek op te wekken, uit te proberen en te promoten.EMI folder

Samenvattend: we hoeven ons met truck en tractor pulling niet te verstoppen, we mogen juist gezien worden met deze drie pijlers: Educatie, Milieu en Innovatie (EMI).
Mocht je belangstelling voor meer folders hebben stuur een mail aan backoffice@ntto.nl en we gaan het regelen.